November 2016 Thánh Ca —Tháng Các Đẳng Linh Hồn

CN 32 Thường Niên 11/6/2016 — Thiên Chúa của kẻ sống 

NL: Hát Lên Bài Ca (Kim Long)

ĐC: TV 16— Được Chiêm Ngưỡng Thánh Nhan (Cao Thanh Hoàng)

“Lạy Chúa khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Con được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. ”

DL: Bánh Trắng Rượu Ngon (Đinh Công Huỳnh)

RL: Chúa Là Con Đường (Phanxicô)

KL: Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

CN 33 Thường Niên 11/13/2016 — Hãy bền đỗ đến cùng 

NL: Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ (Hoàng Phúc-Hoàng Ngô)

ĐC: TV 97— CN 33C Thường Niên (Thiên Lý)

“Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực.”

DL: Con Kính Dâng Lên Ngài (Unknown)

RL: Cho Con Vững Tin (Nguyễn Duy)

KL: Xin Lắng Nghe (Thái Hòa)

Nghe Nhạc

CN 34 Thường Niên 11/20/2016 — Chúa Kitô là Vua 

Bổn Mạng

NL: Hoan Hô Vua Giêsu (Unknown)

ĐC: TV 121—CN 34C Thường Niên (Thiên Lý)

“Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa.”

DL: Bài Ca Yêu Thương-3 bè (Lm. Từ Duyên)

RLGiêsu Vua Muôn Vua (Huyền Linh)

Tạ Ơn: Vang Lời Ngợi Ca-4 bè (Đinh Công Huỳnh)

KL: Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên)

CN Thứ I Mùa Vọng A 11/27/2016 — Hãy Tỉnh Thức 

NL: Ca Nhập Lễ Mùa Vọng (Lm. Nguyễn Duy)

ĐC: TV 121—CN 1 Mùa Vọng (Lm. Thái Nguyên)

“Vui thay, khi người ta đến nói với tôi rằng: Chúng ta hãy cùng nhau lên đền Thánh Chúa nào. Chúng ta hãy cùng nhau lên đền Thánh Người.”

**Hát câu 1-4**

DL: Lễ Dâng Mùa Vọng (Đinh Công Huỳnh)

RL: Hãy Tỉnh Thức (Thành Tâm)

KL: Trời Cao (Duy Tân)