October 2016 Thánh Ca —Tháng Mân Côi

CN 27 Thường Niên 10/2/2016 — Sức mạnh của niềm tin 

NL: Con Hân Hoan (Lm. Kim Long)

ĐC: TV 94— Ước Chi (Mi Giáng)

“Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Các ngươi đừng cứng lòng.”

DL: Thân Lúa Miến (Mi Trầm)

RL: Xin Thêm Lòng Tin (Đinh Công Huỳnh)

KL: Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)

CN 28 Thường Niên 10/9/2016 — Sống tri ân và cảm tạ

NL: Chung Lời Cảm Tạ (Lm. Nguyễn Duy)

ĐC: TV 97— Hát Lên Mừng Chúa (Mi Giáng)

“Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.”

DL: Lễ Vật Tri Ân (Unknown)

RL: Ca Khúc Cảm Tạ (Hải Châu)

KL: Hoa Mân Côi (Kim Long)

CN 29 Thường Niên 10/16/2016 — Hãy kiên trì cầu nguyện

NL: Đi Về Nhà Chúa (Ngọc Linh)

Kinh Hoà Bình (Kim Long)

ĐC: TV 120— CN 29 Thường Niên (Lm. Thái Nguyên)

“Ơn phù trợ tôi, ơn phù trợ tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành đất trời. Đời tôi ở trong tay Người.”

DL: Lễ Dâng 2 (Unknown)

RLCon Hướng Về Chúa (Nguyên Kha)

KL: Ngày Nay Con Đến (Hải Linh)

CN 30 Thường Niên 10/23/2016 — Sống khiêm hạ (Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo)

NL: Về Bên Chúa (Lm. Nguyễn Duy)

ĐC: TV 33—Chúa Đã Nghe Lời (Viễn Xứ)

“Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe lời.”

DL: Tặng Vật Cho Ngài (Nguyễn Duy)

RL: Tấm Lòng Khiêm Cung (Đinh Công Huỳnh)

KLLời Mẹ Nhắn Nhủ (Lê Huy)

CN 31 Thường Niên 10/30/2016 — Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi 

NL: Những Kẻ Tìm Chúa (Ngọc Báu)

ĐC: TV 144—Tâu Thánh Thượng (Martinô)

“Tâu Thánh Thượng, Ngài là Thiên Chúa của con. Con xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.”

DL: Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm)

RLSống Trong Tình Chúa (Lm. Nguyễn Duy)

KL: Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)